arabesques


 

 

Privacyverklaring

 

 

Privacyverklaring

Arabesques’ reizen naar Marokko (hierna kortweg Arabesques te noemen), gevestigd in Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens worden in overstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt. Arabesques respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Persoonsgegevens

Arabesques verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat daarbij om gegevens zoals voor- en achternaam, geslacht, adres, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer etc.

Doel van de verwerking

Arabesques verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - om u te kunnen bellen of emailen ten einde onze dienstverlening te kunnen uitvoeren - om goederen en diensten bij u af te leveren - voor het afhandelen van uw betaling Arabesques verwerkt ook persoonsgegevens indien voldaan moet worden aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te doen.

Bewaartermijn

Arabesques bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arabesques stelt uw persoonsgevens uitsluitend aan derden beschikbaar ten behoeve van een goede uitvoering van uw reis of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met instanties die uw gegevens verwerken in opdracht van Arabesques wordt overeengekomen dat deze gegevens in absolute vertrouwelijkheid opgeslagen worden en dat zij verwijderd worden na afloop van uw reis. Arabesques maakt geen gebruik van cookies.

Inzagerecht

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen door een verzoek daartoe te doen via email of brief aan Arabesques.

Beveiliging

Arabesques neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan. Mocht u des ondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Klachten

Arabesques wijst u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Arabesques’ Reizen naar Marokko
Borneostraat 134
2585 TW Den Haag
Tel.: 070 3544981
Email: reneehoog@hotmail.com